Archive for februari, 2011

ABB AB är en stor koncern uppdelad i flertalet mindre bolag. Jag, tillexempel, är anställd på ABB Power Systems. Det händer ibland att ABB för handel mellan sina egna bolag – som idrifttagare av HVDC-anläggningar kan således flera komponenter från andra ABB-bolag vara ganska vanligt.

Jag och ett par kollegor blev för ett tag sedan inbjudna till ett studiebesök hos ABB Capacitors. Ibland är det smidigt att en hel del bolag faktiskt ligger på samma ställe – man har möjligheten att få en mycket större insikt i kringutrustningen som en anläggning innehåller.

Det således är inte bara ABB Power Systems HVDC-verksamhet som ligger här; ABB Surge Arresters, Instrument Transformers, Bushings, Transformers, Components och Capacitors är också belägna i Ludvika.

ABB Capacitors tillverkar kondensatorer, bl.a. till SVC- (Static Var Compensation) och HVDC-anläggningar. Vi blev visade runt genom tillverkningsprocessen, rutinproven och slutligen monteringen. Det var ett mycket spännande besök! Tillverkningen sker huvudsakligen per automatik men det förekommer fortfarande en hel del handarbeten. Det förvånar mig ständigt hur man har lyckats hålla kvar sådan industriell produktion i Sverige, och inte valt att flytta produktionen till lågkostnadsländer. Hemligheten? Skräddarsytt.

Det är alltid intressant att veta mer om de komponenter man skall arbeta med. En kondensator består av flera mindre element kopplade i serie och består av aluminium- och plastfilm som lindas om vartannat. Vår guide sade: ”Man skulle bara kunna ta lite aluminiumfolie och plastfolie hemifrån – lägga det i olja och *vips* har du din egen kondensator.” Dock tvivlar jag på att kvaliteten skulle bli speciellt bra…

ABB Capacitors. Bild lånad från: centralcapacitors.com

Kondensatorer används oftast som filter för att reglera reaktiv effekt på elnätet. Det finns dock andra tillämpningsområden, exempelvis hos mättransformatorer. Att tillverka en kondensator till en exakt kapacitans är näst intill omöjligt – därför använder man sig av datorprogram för att sätta ihop kondensatorenheter på ett sådant sätt att den totala så kallade kondensatorbanken blir balanserad till den nivå som är specificerad i kontraktet.

Dem är lika transformatorer på det sätt att de oftast är oljefyllda – dock förekommer det även vakuum/gasfyllda kondensatorer på marknaden. Tänk att en kondensatorenhet kan väga upp emot 100 kg, och en kondensatorbank/filter kan innehålla 100-tals enheter beroende på tillämpning.

Imponerande, inte sant?

____________________________________________________________

During my first weeks as an employed Commissioning Engineer at ABB Power Systems I and some colleagues were invited to participate on a tour of the sister company ABB Capacitors here in Ludvika. It always surprises me how one can manage to keep industrial production in Sweden, and not have it moved to low cost countries. The secret? Custom made.

Elektrifiera motorvägen

Koldioxidoberoende. Fossil Fuel Independence. Det har blivit lite av ett mantra, inte minst för miljöaktivister runt om i världen. Att finna mer energieffektiva förhållningssätt till vardagen har blivit ett allt mer debatterat ämne (eller kanske är det bara jag som fått upp ögonen efter tre års studier i elkraft).

Den bransch som troligtvis drabbas hårdast av behovet att fasa ut fossila bränslen torde vara transportindustrin. Den som någon gång varit vid en tågstation har nog sett de långa frakttågen med vagn efter vagn som mullrar förbi (och för ett väldans oväsen) – varför kan inte all transport ske via tåg? Anledningen är oftast att dem förr eller senare måste fraktas över på lastbil (ändå) för att nå sin slutstation, med undantag för större industrier. Och om man nu kan räkna semesterresande familjen Svensson som någon typ av ”frakt” så är ju inte flygplan heller en god förebild. Nästa år kanske man skulle satsa på cykelsemester?

För att minska transportindustrins utsläpp av koldioxid har energimyndigheten börjat titta på möjligheten att dra luftledningar över motorvägen (förstudie –pdf-fil). Tanken är således att modifiera tyngre transportfordon så att de skall kunna ”koppla in sig” på luftledningarna och köra på elektrisk effekt istället för fossil motordrift så länge de befinner sig på motorvägarna. Författaren drar slutsatsen att 9 % av Sveriges fossila utsläpp kan sparas genom att elektrifiera motorvägarna i Sverige – begränsas utbyggnaden till motorvägar som kopplar samman Stockholm, Göteborg och Malmö uppskattas minskningen till 2 % av dagens fossila utsläpp.

Elektriska motorvägar - en framtid? (Originalbild: Wikipedia)

Idén tycker jag är både innovativ och framåt. Vi behöver nytänkande. Skulle energimyndigheten välja att gå vidare med förstudien och faktiskt fundera på en implementering så tror jag Sverige visar sina framfötter så som många gånger förr. Det är ju dock intressant att notera att Sverige gör relativt stora insatser mot miljön trots att vi ligger bland de få västerländska länder i världen som faktiskt har ett sammanlagt CO2-utsläpp på mindre än två ton /10 000 US dollar av GDP.

Skulle Sverige välja att implementera ”elektriska motorvägar” i infrastrukturen så visar det på ett tydligt: Vi vill, därför kan vi.

______________________________________________________________

Fossil Fuel Indepedence has grown to be almost a sort of mantra following in every step of the environmental debate. Most affected by this ought to be the transport industry, where lorries are used to transport goods all over the place.

The Swedish department of Energy let perform a pre-study last year concerning the possibility of an electrified highway. The pre-study concludes that Sweden ought to be able to lower its emissions by 9 %, taken that all the highways in Sweden are to be electrified. Think what this could do to countries with higher fossil fuel emissions – seeing that Sweden is one of the few countries that has a CO2-emission less than two tons/10 000 US dollar of GDP.

If Sweden chooses to implement electric highways in its infrastructure, it would clearly set a new standard and, say to the world: We want; therefore, we can.

Bokhyllan | The Book Thief

Kategorin Bokhyllan innehåller tankeväckande utdrag inte bara från facklitteratur men också från den skönlitterära världen.

Denna gång blir det ett utdrag ur Markus Zusaks storsäljare The Book Thief (Amazon). Boken är gripande på många sätt och är absolut läsvärd likväl som vuxna som för YA som är den kategori den officiellt faller inom. Berättelsen följer en ung flickas uppväxt i krigshärjade Tyskland och hennes kärlek för böcker och ordens fängslande värld.

Boken berättas ur Dödens perspektiv – både tragisk, rolig och vacker historia.

_______________________________________________________________

Utdrag ur The Book Thief (Sv. Boktjuven) av Markus Zusak:

For hours, the sky remained a devastating, home-cooked red. The small German town had been flung apart one more time. Snowflakes of ash fell so lovely you were tempted to stretch out your tongue to catch them, taste them. Only, they would have scorched your lips. They would have cooked your mouth.

Clearly, I see it.

I was just about to leave when I found her kneeling there.

A mountain range of rubble was written, designed, erected around her. She was clutching at a book.

Apart from everything else, the book thief wanted desperately to go back to the basement, to write, or to read through her story one last time.

Timmarna efter jobbet

I måndags hade jag ett möte med min chef… plötsligt utbrister han, ”Hur känns det att ha jobbat en månad nu då, tycker du att du har kommit rätt?”. Time-out, paus, stoppa… vänta en sekund… har jag redan jobbat en hel månad?? Jag blev ställd – det har dock inte gått en månad, jag räknade ut att jag nu är inne på min tredje vecka… som svar på den andra frågan så kan jag säga att jag trivs som fisken i vattnet, jag tror absolut detta jobb är rätt för mig – här och nu. Det som jag har kommit att älska är inte bara att jobba (jfr efterföljande med studier) men också då klockan slår hel, man stänger av datorn och traskar mot tåget… arbetsdagen är slut, jag är på väg hem.

*-,-*

Jag stiger på

Fortfarande med dagens arbete i tankarna…

Vagnen lämnar stationen och svänger ut ur Ludvika

Tankar på arbete fragmenteras – krackelerar långsamt

40 minuter senare stiger jag ut på plattformen –

20 minuters promenad i den klara vinterkylan

Suddar ut de sista arbetsrelaterade funderingarna

Jag är hemma.

*-,-*

Med heltidsstudier hade man alltid något att göra. Så mycket tankar som ständigt fanns närvarande – jag hade aldrig någon riktig ro. Timmarna efter jobbet de tre veckor jag arbetat har varit livsuppväckande. Jag har njutit av att komma hem – ställa mig fram för spisen och laga en god middag. Jobbet är separerat från fritiden – och tågresan mellan arbete och bostad gör att jag kan koppla ut och koppla in allteftersom jag åker från och till.

Välkommen du nya livsstil.

Elkraft, vad är det?

Vad tänker Du på när du hör ordet Elkraft? Till stor del handlar det om produktion och transport/distribution av elektricitet. Elkraft handlar om att överföra ström från producent till slutanvändare.

Mitt arbete på ABB HVDC fokuserar på överföringsprocessen. Det finns flera olika sätt att överföra elektricitet. Dels finns det olika medium att överföra på – ofta koppar eller aluminium. Dels kan man överföra elektricitet antingen via luftledning eller kabel. Utöver dessa så kan man överföra olika typer av elektricitet – växelström (AC) eller likström (DC), tyvärr har det inget med hårdrocksbandet AC/DC att göra…

AC/DC album logo (1976)

DC- och AC-elektricitet utvecklades parallellt av de stora namnen Thomas Edison och George Westinghouse, samt Nikola Tesla respektive. Växelströmmen (AC) var dock det ”elformat” som man valde att distribuera ut till offentligheten – och det är växelström som vi har i våra hem än idag. Men hur man kom fram till valet av distributionsström ledde till att Edison och Westinghouse blev bittra fiender. Wikipedia berättar hur Edison utförde stora, ibland avskräckande, kampanjer för att marknadsföra likströmmen – hela förloppet har idag kommit att kallas för The War of Currents (Sv, Eng).

HVDC står för High Voltage Direct Current och är ett område inom elkraft som blivit allt mer populärt för långa överföringar. Det smått komiska är att AC från början marknadsfördes av Westinghouse framför DC på just den punkten – långa överföringar, där HVDC idag har flera fördelar.

** Ordlista **

  • AC . Akronym för Alternating Current. Svenska benämningen är generellt växelström.
  • DC . Akronym för Direct Current. Svenska benämningen är generellt likström.
  • HVDC . Akronym för High Voltage Direct Current. Svenska benämningen är generellt högspänd likström.

___________________________________________________________________

What do You think about when you hear the expression electric power? It is more or less about transferring electricity from producer to consumer. This is what my work at ABB HVDC is about – the transferring process of electric current.

There are generally two types of currents – AC and DC. How AC came to be what was chosen for mainstream distribution in the beginning of the 20th century is commonly known today as the War of Currents.

This website is Protected by wp prevent copy