Koldioxidoberoende. Fossil Fuel Independence. Det har blivit lite av ett mantra, inte minst för miljöaktivister runt om i världen. Att finna mer energieffektiva förhållningssätt till vardagen har blivit ett allt mer debatterat ämne (eller kanske är det bara jag som fått upp ögonen efter tre års studier i elkraft).

Den bransch som troligtvis drabbas hårdast av behovet att fasa ut fossila bränslen torde vara transportindustrin. Den som någon gång varit vid en tågstation har nog sett de långa frakttågen med vagn efter vagn som mullrar förbi (och för ett väldans oväsen) – varför kan inte all transport ske via tåg? Anledningen är oftast att dem förr eller senare måste fraktas över på lastbil (ändå) för att nå sin slutstation, med undantag för större industrier. Och om man nu kan räkna semesterresande familjen Svensson som någon typ av ”frakt” så är ju inte flygplan heller en god förebild. Nästa år kanske man skulle satsa på cykelsemester?

För att minska transportindustrins utsläpp av koldioxid har energimyndigheten börjat titta på möjligheten att dra luftledningar över motorvägen (förstudie –pdf-fil). Tanken är således att modifiera tyngre transportfordon så att de skall kunna ”koppla in sig” på luftledningarna och köra på elektrisk effekt istället för fossil motordrift så länge de befinner sig på motorvägarna. Författaren drar slutsatsen att 9 % av Sveriges fossila utsläpp kan sparas genom att elektrifiera motorvägarna i Sverige – begränsas utbyggnaden till motorvägar som kopplar samman Stockholm, Göteborg och Malmö uppskattas minskningen till 2 % av dagens fossila utsläpp.

Elektriska motorvägar - en framtid? (Originalbild: Wikipedia)

Idén tycker jag är både innovativ och framåt. Vi behöver nytänkande. Skulle energimyndigheten välja att gå vidare med förstudien och faktiskt fundera på en implementering så tror jag Sverige visar sina framfötter så som många gånger förr. Det är ju dock intressant att notera att Sverige gör relativt stora insatser mot miljön trots att vi ligger bland de få västerländska länder i världen som faktiskt har ett sammanlagt CO2-utsläpp på mindre än två ton /10 000 US dollar av GDP.

Skulle Sverige välja att implementera ”elektriska motorvägar” i infrastrukturen så visar det på ett tydligt: Vi vill, därför kan vi.

______________________________________________________________

Fossil Fuel Indepedence has grown to be almost a sort of mantra following in every step of the environmental debate. Most affected by this ought to be the transport industry, where lorries are used to transport goods all over the place.

The Swedish department of Energy let perform a pre-study last year concerning the possibility of an electrified highway. The pre-study concludes that Sweden ought to be able to lower its emissions by 9 %, taken that all the highways in Sweden are to be electrified. Think what this could do to countries with higher fossil fuel emissions – seeing that Sweden is one of the few countries that has a CO2-emission less than two tons/10 000 US dollar of GDP.

If Sweden chooses to implement electric highways in its infrastructure, it would clearly set a new standard and, say to the world: We want; therefore, we can.