Archive for maj, 2011

Språkets barriär

Att kommunicera med någon som inte kan ditt modersmål är (för många) en svårighet. Även om denna svårighet är minimal så är det fortfarande en liten barriär mot språkets synonymer och abstrakta betydelser som jag tror alltid är en del av ett språk som man lär sig vid ”vuxen” ålder. Så hur vi än gör, hur vi än förbereder – så känns det alltid säkrare att föra kommunikation på sitt modersmål… eller?

Om så är fallet, så skapar det naturligtvis en hel del problem. Speciellt i sammanhang som kan röra stora affärer och således har en förutsättning att båda parter förstår den fulla innebörden av deras gemensamma avtal. Ju mer man varit ”utsatt” för ett språk, desto bättre hanterar man det – således vill jag tro att vi i Sverige har en stor fördel jämte mot andra nationer. Åtminstone i avseende till det engelska språket, som i de flesta sammanhang har blivit det ”internationella språket” som förs över landsgränser. Å andra sidan borde man ju inte heller kräva av människor att dem skall kunna kommunicera på engelska – för det är ju trots allt Du själv som inte kan det lokala språket. Det mest snopna är kanske då man fört en diskussion (om än något enkelriktad) på flertalet minuter, för att sedan få höra att denna person inte förstod hälften av vad man sade, men att upplysa om detta – det kunde personen inte förmå göra.

Nu har jag tagit saken lite i egna händer. För att jag, åtminstone i framtiden, skall kunna kommunicera lite bättre… så har jag bestämt mig för att börja lära mig tyska. Och eftersom jag inte kan tyska ännu, så gör jag, en troligtvis hemskt grammatiskt inkorrekt, översättning med Google Translator (Googles björnkram till internationell kommunikation): Wünscht mir Glück.

Language Barrier by JTonks @ Deviantart

Att pengar styr är ingen nyhet. I många sammanhang är det kostnader som driver – inte moralen, så var det i alla fall förr. Idag så ”kostar” människors åsikter betydligt mer, det märks både inom marknadsföringen, där relationsmarknadsföring har kommit att bli ett begrepp i sig självt. Det märks också i fantastiska fakta, som vad som egentligen vinner ett val ur bästsäljaren Freakonomics:

Now picture two candidates, one intrinsically appealing and the other not so. The appealing candidate raises much more money and wins easily. But was it the money that won him the votes, or was it his appeal that won the votes and the money? […] Here’s the surprise: the amount of money spent by the candidates hardly matters at all. A winning candidate can cut his spending in half and lose only 1 percent of the vote. Meanwhile, a losing candidate who doubles his spending can expect to shift the vote in his favour by only that same 1 percent. What really matters for a political candidate is not how much you spend; what matters is who you are.

Utdrag ur Freakonomics av Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner (Amazon, Adlibris)

På väg A6/E22 från Amsterdam mot Tyskland så kan man inte missa de tiotals vindkraftverk som står längs motorvägen. Personligen är jag inte en av dem som ser vindkraftens ”slagkraft”… jag ställer mig frågan: Hur mycket är det värt att vara miljömedveten (?), En vindkraftspark i Nordsjön består av omkring 80 vindkraftverk á 5 MW, totalt 400 MW. Det är mindre än vad Sveriges första kommersiella reaktor (O1 vid OKG) tillför det svenska elnätet. O1 ger 492 MW och togs i drift 1972. Att de svenska kärnkraftsreaktorerna bör bytas ut (inte minst pga ålder) är en sak, men att byta ut dem mot en sämre energikälla? Kärnkraftsdebatten är en annan fråga, och berör inte detta inlägg. Det som jag finner intressant är just hur mycket folk spelar på relationer, att vara populär.

En fråga. Hade man investerat lika fullt i vindkraft om det inte vore ”miljöklassat”? Men det spelar ingen roll hur mycket det kostar, för det är inte kostnaden som betyder. Vindkraft är i hetluften som ”the environmental way” – och allt annat faller kort.

IMG Error - Wind power
Vindkraft, Wind power, (c) Johanna Ivarsson 2011

_________________________________________________________________________________________________

That money rules, is no news. Along the highway A6/E22 from Amsterdam towards Germany you can’t fail to miss the tens of wind power turbines standing along the road like a modern version of the old tree avenue. Do not mistake me for being ignorant when it comes to the environment – but I can’t stop myself from asking: How much is it worth being environmentaly aware? One wind farm in the North Sea could consist of around 80 turbines (á 5 MW) – a total of 400 MW. This is less than  the first Swedish commercial nuclear reactor which, today, generates a total of 492 MW and has been around since 1972. That this (admittedly old) reactor is to be substituted by an energy source that is worse? The nuclear debate is not the theme for this post, however interesting. What I really find interesting is how much people play on relations, to be popular. It is shown everywhere – relationship marketing is even its own term.

One question. Would we invest as much in wind power generation if it wasn’t stamped as environmentally friendly? But it doesn’t matter, does it? Because it is not the cost that matters. Wind power is in the air as ”the environmental way” – and everything else falls short.

IMG Error - Book cover

Under min resa till Papenburg i februari månad, så kunde jag inte låta bli att stanna till vid Pocket Shop på Arlanda på väg till gaten. Det var två böcker som fångade mitt intresse, men den enda var en storpocket… och det kändes alldeles för klumpigt, således gick jag ut med en pocket (i tyngsta laget) av Michel Faber: The Crimson Petal and the White.

Jag tror inte att jag skulle kunna, lyckosamt, beskriva denna bok med ett ord, en mening eller ens en paragraf. För den är så mycket, berör så mycket och den visar hur världen inte är svart/vitt, att den är grym, känslokall men trots allt kärleksfull. Inte minst, så måste jag medge att Michel Faber är en mästare på att byta perspektiv, och hålla historien flytande. Följande utdrag är en tanke hos en av huvudpersonerna:

________________________________________________________________________________________

Utdrag ur The Crimson Petal and the White (Sv. Sugar: kvinnan som steg ut ur mörkret) av Michel Faber

His voice is a queer mixture, as subtle a blend of elements as any perfume: there’s disappointment, as though he too had cherished a dream that as soon as she crossed the threshold into his house they’d embark on a life of uninterrupted carnal bliss; there’s sheepishness, as if he knows he’s to blame for what’s happened instead; there’s contrition, for any nuisance she’s endured in his daughter’s company; there’s dread, at the prospect of finding an additional servant when he has a thousand other things to do; there’s pity, at the sight of her lying in Beatrice Cleave’s utilitarian little bed; there’s affection, as if she wishes he could restore the sparkle to her eyes with a single caress; and yes, there’s desire.

Jag har i min studentblogg många gånger skrivit om ingenjören, teknik… och bristen på ingenjörer inom alla områden (inte minst elkraften, där jag själv nu arbetar inom). För ett och ett halvt år sedan skrev jag ett inlägg som en kommentar till en debattartikel i NyTeknik där man diskuterade följande påstående:

”Ingenjören är inte kreativ, jobbar helst för sig själv och är en försiktig typ. Den bilden ger ”vägvalsbibeln” Gymnasieguiden, som skickas hem till alla 15-åringar i Sverige.” – NyTeknik Nr.45 s1

Jag kom också fram till att ingenjören är både kreativ, smart och hittar nya lösningar på världsliga områden. Jag är en nyutexaminerad elkraftsingenjör sedan februari månad, jag har precis börjat mitt första jobb i branschen och jag möter nya utmaningar varje dag. Det bästa med min utbildning var utan tvekan det omnämnda co-opkonceptet; att varva studier med arbete. För visst är verkligheten det bästa sättet att lära, se och inte minst väcka ambitioner om framtiden.

Är du gymnasieelev, eller känner någon som är (?)… klicka då in på Sveriges Störigaste Sommarjobb – det började med Fredriks TV-program ”Fredrik Stör en Ingenjör”… nu kan Du få chansen att prova på ingenjörsyrket över sommaren på något av Sveriges stora teknikföretag. En chans du inte vill missa.

** Historien om Magnetisk och Elektrisk historia (p.1) **
Utdrag ur ”Einstein” av Joseph Schwartz och Michael McGuinness

——————————————————————————————————————————————————————————

Magnetism och elektricitet är två ”fenomen” som kan vara svåra att ”ta på” – dem är, i bemärkelse, två till stor del abstrakta förekomster. Elektricitet finns överallt omkring oss idag, även magnetfält existerar, runt varje elektronisk apparat som ”går på” växelström finns det ett magnetiskt fält. Vi vet inte så mycket om magnetiska fält och deras inverkan… vetenskapen, synes, har kommit till en stillastående platå på området – men det är inte första gången… och stora framsteg kan kanske skildras runt närmsta hörn.. Det förra stora genombrotten inom elektricitet och magnetism tog fart i slutet av 1800-talet… :

IMG Error - Utdrag ur Einstein, p.54

This website is Protected by wp prevent copy